MOSTY A PROPASTI

\"\"Může opravdu existovat umělecká tvorba bez podpory racionální a strukturované reflexe, anebo může přežít věda bez individuální i kolektivní imaginace? Možná právě tato otázka a následné hledání odpovědí ukazuje cestu, kterou se v poslední době vydalo už mnoho vědců stejně jako umělců. Umělé rozdělení vědy a umění jako jasně oddělených kategorií bere za své a jistoty, které byly vizí v 19. a ještě i ve 20. století, přestávají platit...
Pavel Smetana, ředitel o.s. CIANT
Mezinárodního centra pro umění a nové technologie v Praze
 
Seznam autorů a jejich pracoviště
Prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc., Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni
Mgr. Martin Flašar, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
RNDr. Michal Giboda, CSc, Associate Professor, tropický parazitolog
a předseda občanského sdružení Dialog vědy s uměním
Mgr. Jana Horáková, Ph.D., Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Dr. Ing. Ivo Janoušek, Národní technické muzeum, Praha
Prof. RNDr. Jozef Kelemen, Dr.Sc, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
Prof. Milan Knížák, Dr.A., generální ředitel Národní galerie
a profesor na Akademii výtvarných umění v Praze
Prof. Vladimír Kokolia, Akademie výtvarných umění v Praze
Prof. PhDr. Miroslav Petříček, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Psychosomatická klinika Gieshibl Bergisen, Universitat Dresden
PhDr. Jaroslav Vančát, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgsQidIOpI4IIj imgU4xxqINtlJ7 img05.03.2014 07:03
imgQLfYM6bb img0Mj8HqSTxl img11.02.2014 21:50
imgWc7rIswm8lbR imgSvK2gcESBqq img09.09.2013 23:37
imgfVvIzJnPUPk imgew2AdfmMeVr img08.09.2013 11:43
imgNh2m1dW4 imgiDGwFZtV img07.09.2013 03:43