VĚDECKÁ REDAKCE
Vědecká redakce

Vědecká redakce nakladatelství HALAMA posuzuje a garantuje odbornost a kvalitu textů vydávaných jako recenzované monografie. Členové vědecké redakce (v abecedním pořadí) jsou:


  • prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D., Oddělení dějin Akademie věd Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

  • prof. RNDr. Václav Hypša, CSc., Vedoucí katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., Ústav věd o umění a kultuře Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky, v. v. i.

  • doc. PhDr. Michaela Ottová, PhD., předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  • PhDr. Jiří Rak, Katedra západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

  • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.,  Ústav molekulární biologie rostlin